Vuorovaikutteinen chat osana livestriimiä

Yksi tärkeimmistä livevideoille lisäarvoa tuottavista toiminnoista on chat eli tekstipohjainen kommentointimahdollisuus. Chatin avulla katsojat voivat osallistua lähetykseen tekstimuotoisten viestien avulla. Esimerkiksi Facebookissa ja YouTubessa livevideoita voi kommentoida lähetyksen aikana.

Perinteisesti esimerkiksi palautteen kerääminen on ollut kasvotonta ja yksisuuntaista viestintää, mutta chatilla varustetulla live-videoinnilla koko prosessi saadaan muuttumaan avoimeksi palautteiden käsittelyksi yhdessä kohdeyleisön kanssa.

Myös ns. Q&A-tilaisuudet on mahdollista toteuttaa livestriimauksen avulla, jolloin yleisö voi paikasta riippumatta esittää kysymyksiä livelähetyksen toteuttajalle.

Sovia Streamin käyttämien lähetyslaitteiden avulla juontaja pystyy seuraamaan kommentointia omasta monitoristaan. Chat-ikkuna tai yksittäiset viestit on mahdollista nostaa myös livelähetyksessä korostetusti ruudulle.

Artikkelin kuvat ovat ruutukaappauksia YouTubesta https://youtube.com/aaronpk -kanavalta. Sovia Stream käyttää livestriimauksiin monelta osin samoja laitteita kuin kyseisen kanavan ylläpitäjä.


Lue myös: Livehaastattelu tuo syvyyttä

Comments are closed.

Up ↑